Klub Małego Artysty

Plastyka – Muzyka – Teatr

Zajęcia teatralne z elementami plastyki i muzyki, wspierające rozwój dziecka poprzez sztukę. Na zajęciach poznajemy różnorodne formy ekspresji, które służą wspieraniu małego artysty w odkrywaniu swoich talentów, rozwijaniu ich i spełnieniu siebie, nie tylko na scenie. Służą nabywaniu narzędzi artystycznych, które wspierają dziecko w wyrażaniu emocji, odreagowywaniu stresów, kształtowaniu dobrych postaw społecznych, jednocześnie uwrażliwiając na sztukę.

  • Dla kogo: Zajęcia dla dzieci od 4 – 6 roku życia.
  • Gdzie: sala nr 49 (sala zabaw) i Sala Kameralna (ze sceną)
  • Kiedy: Poniedziałki i Środy od 16:15 – 18:30 (2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne – 3 x 45min).
  • Za ile: 85 zł miesięcznie.
  • Zapisy: Fundacja EDF Polska, Rybnik ul. Podmiejska.
  • Więcej informacji o zajęciach: tel. 503 070 813

Sztuka to wspaniałe środowisko, aby sprawdzić samego siebie, nabrać odwagi, poczucia własnej wartości, wrażliwości. Jest to doskonała okazja do zabawy, wcielania się w różne role i odgrywania wymyślonych scen, ale również kształtowania umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacji poezji oraz śpiewu; wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki. Warsztaty artystyczne rozwijają koordynację wzrokowo-słuchowomotoryczną, wspaniale rozbudzają wyobraźnię sceniczną i scenograficzną, wspomagają także w rozwijaniu działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich poprzez wspólne tworzenie scenografii, lalek, czy rekwizytów.

Wszystko to pod czułym okiem instruktorki zajęć rozwojowych dla dzieci w Fundacji EDF Polska Marioli Rodzik-Ziemiańskiej, która jest także trenerką trwałego rozwoju oraz pracy z głosem i oddechem; opiekunką Szałasu Kobiet w Fundacji EDF Polska, aktorką alternatywną, poetką i wokalistką formacji „Zawiało”; animatorką kultury w „Porcie Sztuki”.

Mariola Rodzik-Ziemiańska otrzymała nominacje do nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2007 i 2016 w dziedzinie Kultura, nagrodzona w 2013r. przez Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za pobudzanie świadomości kulturalnej i wrażliwości na sztukę oraz wspieranie rozwoju grup artystycznych i indywidualnych twórców. Absolwentka Szkoły Trenerów Trwałego Rozwoju ECO21 w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach oraz Politechniki Wrocławskiej. Uczestniczka wielu warsztatów śpiewaczych, aktorskich oraz pracy z ciałem.