Klub Małego Artysty

„Zapraszamy na zajęcia teatralne z elementami plastyki i muzyki, które wspomagają rozwój dziecka poprzez sztukę. Klub Małego Artysty, który działa przy Fundacji EDF Polska w Rybniku zaprasza na zajęcia dzieci od 4 – 6 roku życia. Zajęcia odbywają się w sali zabaw i sali ze sceną. Scena to wspaniałe środowisko, aby sprawdzić samego siebie, nabrać odwagi, poczucia własnej wartości, wrażliwości i spełnić swoje pasje także plastyczne, czy muzyczne. Na zajęciach uczestnicy zdobywają umiejętności zaspokajania własnych potrzeb twórczych przez poznawanie różnorodnych form ekspresji, które służą wspieraniu małego artysty w odkrywaniu swoich talentów, rozwijaniu ich i spełnieniu siebie, nie tylko na scenie. Służą nabywaniu narzędzi artystycznych wspierających w odreagowaniu stresów, kształtowaniu dobrych postaw społecznych i uwrażliwianiu na sztukę.

Wszystko to pod czułym okiem instruktorki zajęć rozwojowych dla dzieci w Fundacji EDF Polska Marioli Rodzik-Ziemiańskiej, która jest także trenerką trwałego rozwoju; instruktorką warsztatów pracy z głosem i oddechem; wokalistką formacji „”ZAWIAŁO”; animatorką kultury, aktorką alternatywną i poetką działająca w ramach PORTU SZTUKI – platformy wspierającej działania kulturotwórcze. Mariola Rodzik-Ziemiańska otrzymała nominacje do nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2007 w dziedzinie Kultura, nagrodzona w 2013r. przez Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za pobudzanie świadomości kulturalnej i wrażliwości na sztukę oraz wspieranie rozwoju grup artystycznych i indywidualnych twórców.

Szczegóły:

  • Informacje: tel. 503 070 813
  • Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy od 16:30 do 19:00 (2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne, w tym przerwa
    15 min.)
  • Cena: 75 zł miesięcznie.
  • Prowadząca: Mariola Rodzik-Ziemieńska.