Coaching egzystencjalno-etyczny (warsztaty filozoficzne)

Warsztaty mają za zadanie przybliżenie uczestnikom zakresu wiedzy filozoficznej i etycznej, w tym obcowanie z historią filozofii oraz poszczególnymi jej dyscyplinami takimi jak: metafizyka, teoria poznania, ale również etyka oraz estetyka. Naczelnym celem jest zdobycie umiejętności pojmowania i rozumienia świata i człowieka – czyli zdobycie mądrości, którą następnie można wykorzystać w życiu praktycznym.

Sama mądrość osiąga się poprzez odkrywanie prawdy o człowieku i otaczającej go rzeczywistości. Zdobyte poznanie otwiera z kolei człowieka na lepsze zrozumienie różnorakich procesów społecznych, gospodarczych, politycznych, a także kulturowych zachodzących w świecie. Nabycie tych sprawności ma przyczynić się do wykorzystywania różnorakich teorii naukowych w praktycznych aspektach życia ludzkiego.

W trakcie zajęć poruszane są więc zagadnienia związane z ludzką egzystencją, relacjami społecznymi, komunikacją interpersonalną, ale także problematyka filozofii przyrody, filozofii kultury czy filozofii Boga. Dodatkowym elementem jest zdobywanie umiejętności z zakresu myślenia logicznego, analizy i syntezy krytycznej, jak również retoryki. Dużą rolę odgrywają także zagadnienia moralne pojawiające się na gruncie problematyki moralnej. Poziom warsztatów dostosowany jest do danej grupy uczestników. Z tego też względu zajęcia mogą być prowadzone na poziomie „kursu przygotowawczego” do matury, jak też na poziomie akademickim. Warsztaty od niemal 20 lat prowadzi filozof i etyk – pracownik uniwersytecki.

Szczegóły:

  • Wstęp wolny!
  • Prowadzący: Michał Kapias