Informacje, Płatności, Dni wolne

Płatności

 • Płatność za zajęcia: z góry do 15-tego każdego miesiąca (we wrześniu do 26.09).
 • W grudniu płatność wynosi 50%.
 • Płatności można dokonywać w sekretariacie Fundacji EDF Polska (gotówką lub kartą) lub przelewem na nr konta: 77 1560 0013 2353 6765 9000 0006 w tytule podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwie zajęć).
 • Brak uregulowania należności warunkuje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach.

Kalendarz dni wolnych

Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Rozpoczynają się 19 września 2016 roku i trwają do 16 czerwca 2017 roku. Dni wolne nie podlegające odpracowaniu:

 • 26.10 – 30.10.2016 r.: Rybnicka Jesień Kabaretowa
 • 01.11.2016 r.: Wszystkich Świętych
 • 11.11.2016 r.: Narodowe Święto Niepodległości
 • 23.12.2016 – 01.01.2017 r.: Zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01.2017 r.: Święto Trzech Króli
 • 16.01 – 29.01.2017 r.: Ferie zimowe
 • 13.04 – 18.04.2017 r.: Wiosenna przerwa świąteczna
 • 01.05 – 03.05.2017 r.: Święto Pracy, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja
 • 15.06.2017 r.: Boże Ciało

Do pobrania