Regulamin Strefy Sauny

 1. Strefa sauny jest integralną częścią budynku Krytej Pływalni Fundacji EDF Polska w Rybniku przy ul. Podmiejskiej i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu ogólnego Pływalni i niniejszego regulaminu.
 2. Strefa sauny to miejsce wypoczynku, ciszy i spokoju. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania, które nie jest uciążliwe dla pozostałych saunowiczów. Wyjątek mogą stanowić rytuały saunowe, w czasie których wyraźnie Saunamistrz wprowadzi inną konwencję zachowania.
 3. Strefa sauny to miejsce nagości. Nie należy jednak zachowywać się w sposób mogący wywołać u innych uczestników skrępowanie czy zażenowanie.
 4. W strefie sauny znajduje się sauna fińska (sucha) i łaźnia parowa.
 5. Strefa sauny jest otwarta codziennie w godz. od 9:00 do 22:00.
 6. Przed wejściem do pomieszczeń strefy sauny należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 7. Pobyt w strefie sauny jest rozliczany zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji. Opłata jest pobierana z góry. Korzystanie z pozostałych usług, w tym w „strefie basenu i groty solnej” jest naliczana przy wyjściu ze strefy, w kasie.
 8. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 9. Z saun może korzystać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 10. Każdy klient przed wejściem do strefy sauny musi skorzystać ze szatni znajdującej się przed „strefą basenu”.
 11. Za rzeczy wartościowe i pozostawione w nieprawidłowo zamkniętych szafkach, Fundacja EDF Polska nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Pracownicy Fundacji EDF Polska mogą chwilowo ograniczyć wstęp do strefy sauny np. w związku z przekroczeniem maksymalnej liczby osób korzystających.
 13. W strefie sauny obowiązują klapki, specjalne okrycia dostarczane przy wejściu do „strefy saun” lub ręczniki, jeden do wycierania się, drugi do podkładania pod ciało i na leżaki. Istnieje również możliwość odpłatnego wypożyczenia szlafroka i ręcznika na czas seansu w saunie (opłata naliczana w kasie).
 14. Opłata za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego szlafroka wynosi 200 zł, za ręcznik 50 zł.
 15. Każdy klient przed wejściem do pomieszczeń saun jest zobowiązany do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 16. Do sauny wchodzimy bez klapek, które zostawiamy przed wejściem w sposób umożliwiający innym saunowiczom korzystanie z pomieszczeń saun.
 17. W saunie fińskiej obowiązuje specjalne nakrycie lub jeden ręcznik pod stopy, drugi ręcznik do podłożenia pod ciało w taki sposób, aby żadna część ciała lub stroju kąpielowego nie dotykała desek w saunie.
 18. Z sauny zaleca się korzystać będąc nagim. Siedzisko należy opłukać przed i po seansie.
 19. W pomieszczeniach saun panują ekstremalne warunki, dlatego korzystanie z saun w strojach kąpielowych może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie stroju kąpielowego, za co obsługa nie ponosi odpowiedzialności. Zaleca się korzystanie z saun bez odzienia.
 20. Kosmetyków do kąpieli w saunie np. sól peelingowa, maseczki do ciała i włosów można używać wyłącznie w łaźni parowej. Można korzystać jedynie z kosmetyków zakupionych w Fundacji EDF Polska.
 21. W strefie suchej przeznaczonej do odpoczynku korzystamy z leżaków i miejsc siedzących wyłącznie po osuszeniu ciała i po uprzednim przykryciu ręcznikiem miejsca.
 22. Przed wejściem do baseniku obowiązkowy jest prysznic. Z baseniku zaleca się korzystać bez ubrań i stroju kąpielowego.
 23. Nie zajmujemy leżaków, ani miejsc w saunie poprzez zostawianie rozłożonych ręczników, jeśli opuszczamy to miejsce na dłuższą chwilę.
 24. Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub, których dolegliwości nie są przeciwskazaniem do korzystania z seansów saunowych, najlepiej po konsultacji z lekarzem przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 25. Klienci korzystają z saun na własną odpowiedzialność, dlatego nie zaleca się wchodzenia do saun w biżuterii lub innych metalowych ozdobach ciała.
 26. Klient na własną odpowiedzialność nosi w saunie okulary i szkła kontaktowe.
 27. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie zasłabnięcia lub wypadku.
 28. W miejscach niezwiązanych bezpośrednio z sauną np. korytarz lub „strefa basenu i groty solnej” należy poruszać się z okrytymi miejscami intymnymi.
 29. Na teren pływalni, w tym do strefy sauny zabrania się wnoszenia alkoholu.
 30. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer w strefie sauny jest zabronione.
 31. Osoby, które niszczą lub uszkadzają wyposażenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 32. Wszelka działalność zarobkowa w strefie sauny jest zabroniona.
 33. Organizowanie wszelkich imprez grupowych może odbywać się wyłącznie za zgodą kierownictwa, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 34. Rzeczy znalezione w strefie sauny lub na terenie całego obiektu należy przekazać personelowi.
 35. W trakcie rytuałów saunowych zabrania się wchodzenia do sauny, trzeba zaczekać na zakończenie ceremonii z Saunamistrzem – wyjątek stanowi gorsze samopoczucie w trakcie seansu, które zezwala na otworzenie drzwi sauny i opuszczenie pomieszczenia.
 36. Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek publiczny, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych, nie stosujące się do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu i regulaminu ogólnego Pływalni Krytej oraz zaleceń pracowników Fundacji mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
 37. Niektóre punkty regulaminu mogą nie mieć zastosowania w przypadku szczególnych wydarzeń.
 38. Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.
 39. Fundacja EDF Polska nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.